Hakkımızda

Merbil Lojistik

2002 yılında bir Türk firması olan KILIÇ GROUP ve bir Irak iştirakı olan SİMA GROUP’un müşterek girişimi olarak kurulan Merbil Lojistik,100 adedi tanker ve 100 adedi tenteli özmal araç ve 100 adedi ise tedarik edilmiş araç olmak üzere toplam 300 araçlık filosunu müşterilerinin hizmetine sunarak karayolu taşımacılık sektörüne iddialı bir giriş yapmıştır.
Merkezi ofisi Mersin Limanına ve Mersin Serbest Bölgesine stratejik mesafede bulunan firmamızın iş ortaklarına ve müşterilerine vermiş olduğu hizmetin kalitesini kesintisiz olarak sürdürebilmek adına ayrıca Gaziantep’te, Mardin/Nusaybin’de ve Zakho/Irak’ta şubeleri bulunmaktadır. Bilhassa Zakho’daki şubemiz gerek Irak gümrüğüne yakın mesafede bulunması nedeniyle, gerek depolama, yük aktarma, istifleme konusunda uzman ekibi ve donanımı ile Merbil Lojistik’in vazgeçilmez güçlü yapıtaşlarından biridir.

Akaryakıt taşımacılığı konusunda hedeflerini gitgide genişleten Merbil Lojistik, halihazırda Irak-Türkiye arasında ham petrol sevkiyatlarını sürdürmektedir. Genç, çok dilli ve enerjik ekibiyle, uydu aracılığıyla özmal filo takibi ve aralıksız bakımı, ve modern teknolojik donanımları vasıtasıyla, kendini daima yenilemeye açık duruşu, çözüm odaklı ve uygun maliyetli yaklaşımı ile müşterilerinin ve iş ortaklarının gözdesi olmaya devam etmektedir.

Nispeten genç bir kuruluş olmasına rağmen güçlü yapılandırması ile dikkat çeken Merbil Lojistik, gelişmiş düzeydeki filo yönetimi ve kurumsal bünyesi ile piyasada kendine has bir yer almıştır. Çağdaş profesyonellik girişim tarzını geleneksel aile sıcaklığındaki yaklaşımı ile birleştirerek, kuruluşumuzun şahdamarını oluşturan müşterilerimiz için en uygun lojistik modelini üreterek, nakliye açısından her aşamada kendilerine gerekli desteğin ötesini de sunarak, hakim olan yerel ve uluslar arası mevzuatın belirtmiş olduğu ilkeler doğrultusunda hareket ederek uluslar arası taşımacılık konusundaki uzmanlığını günden güne artırmaktadır.

Daima kendine yeni ufuklara yönelme vizyonunu benimseyerek, piyasada oluşan yenilikleri dikkatlice takip edip, günden güne değişen global taşımacılık eğilimlerini uygun bir şekilde çözümleme inisiyatifini göstererek Merbil Lojistik kurulduğu ilk günden bu yana oluşturduğu iddialı kabiliyetini uzun yıllar boyunca sürdürmeyi hedeflemektedir.

 

Neden Merbil Lojistik?

Büyük Yatırım

Bulunduğumuz bu noktaya erişmemizde en önemli payın insan gücüne yaptığımız yatırım olduğuna inanırız.

Müşteri Odaklılık

Müşteri odaklı çalışırız. Hizmet politikalarına esneklik getirmek müşteri odaklılığın ilk adımıdır.

Kaliteli Hizmet

Bir sefer çok kar etmek yerine hizmet kalitemizden ödün vermeden kalıcı ve sürdürülebilir karı hedefleriz.

Kalite Politikamız

Toplam kalite anlayışından ödün vermeden, İnsani değerlerden uzaklaşmadan, Çevre bilinci içerisinde, Teknolojiyi yakından izleyerek, Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla kurulacak stratejik iş birliklerinin yaratacağı sinerji ile ülke ekonomisine azami ölçüde katma değer sağlamak.

Çağdaş yönetim tarzları, bilinçli ve eğitimli iş gücü ile ekip çalışmasının yaratacağı sinerji çerçevesinde bireysel ve toplam iş performansını en üst düzeyde gerçekleştirmek.

Çalışan memnuniyetini sürekli kılacak empatik iş ortamları yaratarak, İşletme kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, müşteri odaklı hizmet anlayışımız doğrultusunda, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en yüksek düzeyde karşılayacak daha akılcı, daha bilinçli, daha hızlı, daha ekonomik, daha verimli, daha sağlıklı ve müşteri yararına çözümler üreten sistematik iş akışları ve işlemlendirme tarzları oluşturarak, ulusal sektörde lider ve öncü olmak, uluslararası platformda ise rekabet edebilecek düzeyi yakalamak ve sistemin sürekliliğini sağlamak, kalite politikamızın öncelikleri ve temel ilkeleri olarak benimsenmiştir.

Değerlerimiz

  • Müşteri Odaklılık; Müşterinin bugünkü ve gelecekteki beklentilerini algılamak ve karşılamak
  • Öğrenme ve Gelişim; İyileşme ve değişime yol açacak bilgininedinilmesi ve davranışlarımıza yön vermesi ile sürekli gelişimi sağlamak
  • Çalışan Memnuniyeti; Çalışanlarımızın beklentilerini fazlasıyla karşılamak
  • Çevreye Ve Topluma Saygı; Süreçlerimizde toplumun beklentilerine ve çevreyi korumaya karşı duyarlı olmak
  • Güvenilirlik; Yalan söylememek, etik değerlere uyum sağlamak
  • Sorumluluk Alma; Güç işlerde bile, bilgi ve beceri sınırlarını zorlayarak görev almak.

Misyonumuz

Grubumuzun faaliyet gösterdiği alanlarda üstlendiği işlemi, uluslararası standartlar çerçevesinde kaliteli ve istenilen zamanda bitirerek, müşteri memnuniyeti ve güvenini sağlamak, çalışanların bilgi birikimlerini ve tüm potansiyellerini bireysel ve şirket düzeyinde geliştirerek özgürce kullanmalarını sağlamaktır.

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası pazarlardaki mevcut payımızı genişleterek, uluslararası alanda adından söz edilen lider firmalar arasında yer almaktır.

Müşterilerimiz